Tarieven

De Reinaert Kliniek biedt u zowel verzekerde als niet-verzekerde zorg.

Verzekerde zorg
Verzekerde zorg bestaat uit behandelingen die door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De Reinaert Kliniek hanteert als Zelfstandig Behandelcentrum voor alle verzekerde verrichtingen dezelfde DBC-tarieven als de reguliere ziekenhuizen.

Niet verzekerde zorg
Niet-verzekerde zorg bestaat uit behandelingen die niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat dan om behandelingen waarvoor geen medische reden bestaat, zoals bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, anti-snurk behandelingen en tandheelkundige implantaten. U neemt de kosten van deze behandelingen voor eigen rekening.

Verzekerd in buitenland
Heeft u een buitenlandse zorgverzekering, dan adviseren wij u voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw verzekeraar. Indien wij aan het begin van uw behandeling een S-2 formulier (voorheen E-112 formulier) ontvangen zullen wij de factuur declareren bij uw verzekeringsinstelling. Voor onze tarieven verwijzen wij u naar onderstaande passantentarieven.

Passantentarieven
Heeft u geen zorgverzekering afgesloten of bent u in het buitenland verzekerd en heeft u geen S2 formulier, dan ontvangt u zelf de factuur. Zie voor de (verplichte) publicatie van deze tarieven onderstaande overzichten per specialisme.

BACK