Klachtenbehandeling

Eerst mondeling

De Reinaert kliniek streeft ernaar zo goed mogelijke zorg te verlenen. Wij nemen dit zeer serieus en vinden het belangrijk dat u tevreden bent.
Ondanks dit streven kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek uw ontevredenheid dan in eerste instantie met de betrokkene(n). Zij zullen zeker met u willen overleggen en naar een oplossing van het probleem zoeken. Lukt dat niet of vindt u het moeilijk om dit gesprek aan te gaan, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per mail indienen bij onze klachtenfunctionaris, een intermediair tussen cliënt en diegene over wie de klacht gaat. U helpt ons hiermee de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Klachtenfunctionaris

De Reinaert Kliniek heeft een externe klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen klager en aangeklaagde met als doel uw ontevredenheid weg te nemen. Hij rapporteert klachten aan de directeur van de Reinaert Kliniek en doet aanbevelingen om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen. Als uw klacht na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet is opgelost, dan kunt u terecht bij de geschillencommissie.

De klachtafhandeling vindt als volgt plaats:

Een klacht wordt door de Kliniek dan wel diens cliënten doorgegeven aan KlachtConsult, per post of mail: info@klachtconsult.nl of telefonisch op nummer: 043-8802259;
KlachtConsult wijst terstond een klachtenfunctionaris aan;
De klachtenfunctionaris neemt binnen twee dagen telefonisch contact op met beide partijen voor het maken van een afspraak;

De klachtenfunctionaris behandelt geen aanvragen voor schadevergoeding. Deze kunt u rechtstreeks aan de directeur van de Reinaert Kliniek richten.

Geschillencommissie

Indien u er met de kliniek en de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een beroep doen op de geschillencommissie.
Meer informatie over de geschillencommissie vindt u hier:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zelfstandige-klinieken/

Privacy

Voor het bewaren en gebruiken van cliëntgegevens heeft de kliniek een privacyreglement. Daarnaast is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en geldt per 25 mei nieuwe Europese wetgeving met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). Heeft u vragen of opmerkingen m.b.t. uw gegevens en/of het privacyreglement, neemt u dan contact op via telefoonnummer: +31 (0)43 347 99 44 of via email: info@reinaert-kliniek.nl

 

 

BACK