Handige Links

Informatie over orthopedisch behandelingen: https://www.zorgvoorbeweging.nl

Informatie over plastisch chirurgische behandelingen: https://www.nvpc.nl/index.php?portion=1

Informatie over behandelingen bij de KNO arts: http://www.kno.nl/patienten-informatie

Informatie over behandelingen aan uw handen: http://www.handchirurgie.nl/2013/index.php/patient

Informatie over de patiëntenfederatie: https://www.patientenfederatie.nl

Informatie over Zelfstandige Klinieken Nederland: https://www.zkn.nl

Informatie over zorgaanbieders: www.zorgkaartnederland.nl

BACK