Gecontracteerde zorgverzekeraars

De Reinaert Kliniek heeft contracten gesloten met de grote Limburgse zorgverzekeraars (VGZ en CZ) en met de meeste andere Nederlandse zorgverzekeraars. Zij vergoeden alle kosten, van verzekerde behandelingen, voor de patiënten die bij hen verzekerd zijn. Met enkele verzekeraars is geen contract gesloten. Mocht u bij een van deze zijn verzekerd, dan worden de kosten echter toch vergoed, zij het eventueel met een kleine eigen bijdrage.

Vrijheid van artsenkeuze
Als patiënt is het goed om te weten dat er principiële vrijheid van artsenkeuze is. Zorgverzekeraars mogen niet zo maar een keuze van hun verzekerde naast zich neerleggen voor een behandeling door een arts in een zelfstandige kliniek of een ziekenhuis die wel in het vergoedingenpakket van de verzekerde zitten.

BACK