Gecontracteerde zorgverzekeraars

De Reinaert Kliniek heeft contracten gesloten met de grote Limburgse zorgverzekeraars (VGZ en CZ) en met de meeste andere Nederlandse zorgverzekeraars. Zij vergoeden alle kosten, van verzekerde behandelingen, voor de patiënten die bij hen verzekerd zijn. Met enkele verzekeraars waaronder DSW & ASR is geen contract gesloten. Mocht u bij een van deze zijn verzekerd, dan worden de kosten wel vergoed maar u kunt geconfronteerd worden met een eigen bijdrage.

Vrijheid van artsenkeuze
Als patiënt is het goed om te weten dat er principiële vrijheid van artsenkeuze is. Zorgverzekeraars mogen niet zo maar een keuze van hun verzekerde naast zich neerleggen voor een behandeling door een arts in een zelfstandige kliniek of een ziekenhuis die wel in het vergoedingenpakket van de verzekerde zitten.

BACK