Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van veelgestelde vragen en de daarbij horende antwoorden:

Om uw factuur te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, is een geldige verwijsbrief van uw huisarts of behandeld specialist verplicht. Indien u geen (geldige) verwijsbrief hebt, zult u op de dag van afspraak direct zelf de factuur moeten voldoen. U dient er dan rekening mee te houden dat het niet mogelijk is om de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

  • Verwijsbrief dient te zijn uitgegeven door uw huisarts, behandeld specialist of bedrijfsarts.
  • Verwijsbrief dient niet ouder te zijn dan één jaar.
  • Verwijsbrief dient te zijn voorzien van datum, naam praktijk, naam arts, patiëntgegevens, reden van verwijzing en een handtekening en/of praktijkstempel.

Een verwijsbrief is geldig zolang de behandeling voortduurt. Als de behandeling door de specialist van de Reinaert Kliniek is beëindigd, eindigt ook de geldigheid van de verwijsbrief. Voor een nieuw ziektegeval (zelfde of een andere ziekte) dient u een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

  • Identiteitsbewijs;
  • Zorgverzekeringpas;
  • Recente medicatielijst (opvraagbaar bij uw apotheek);
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit: European Health insurancepass;
  • Verwijsbrief huisarts.

Indien u één van deze zaken niet bij u heeft bij het eerste consult, kan het zijn dat we u die dag niet kunnen ontvangen op het spreekuur.

Afhankelijk van uw klacht duurt een eerste consult ongeveer 5 à 10 minuten. Het consult bestaat uit een gesprek over uw klachten en eventueel een lichamelijk onderzoek. Hierna bespreekt de arts met u de diagnose en het behandelplan.

Doorgaans kunt u binnen een week bij ons terecht voor een consult of kleine ingreep en binnen 3 weken voor een operatie. Klik op onderstaande link voor een actueel overzicht van de wachttijden per specialisme

Wachttijden overzicht

Nadat u in overleg met de chirurg heeft besloten tot een operatie en de screening heeft plaats gevonden zal de OK-planning contact opnemen om de datum door te geven. Het tijdstip van de operatie en het tijdstip waarop u zich moet melden op de verpleegafdeling krijgt u enkele dagen voor de operatie.

Als u in behandeling bent of korter dan een half jaar geleden geweest bent, kunt u dit telefonisch doorgeven. Het uitgeschreven recept kunt u in overleg ophalen bij de balie of laten faxen/mailen naar uw apotheek.

Voor al uw vragen met betrekking tot uw eigen risico kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over een rekening die u van de Reinaert Kliniek heeft ontvangen, kunt u ons bellen en vragen naar de afdeling Administratie.

Heeft u een zogenaamde naturapolis (zie polis zorgverzekering) dan dient u enkel rekening te houden met uw eigen risico. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld op een bedrag dat voor alle verzekerden gelijk is.

Heeft u een zogenaamde restitutiepolis (zie polis zorgverzekering), dan dient u de rekening eerst zelf te betalen. Niet verzekerde zorg, bijvoorbeeld esthetische plastische chirurgie, dient u in alle gevallen zelf, vooraf te betalen.

Wij hanteren de prijsafspraken die uw zorgverzekeraar maakt met de Reinaert Kliniek. Als er geen prijsafspraak tot stand komt, hanteren wij zogenaamde passantenprijzen. De hoogte hiervan is aangepast aan in Nederland gebruikelijke prijzen. Onze prijzen liggen in het algemeen lager dan de prijzen in de omliggende ziekenhuizen.

Verzekerde zorg
De kosten voor een eerste consult voor verzekerde zorg zijn op voorhand moeilijk te bepalen. De prijs is namelijk afhankelijk van de diagnose en de verrichtingen die de arts tijdens het consult uitvoert.

Niet verzekerde zorg
Voor de niet verzekerde zorg zijn de kosten van een eerste consult € 45,-. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en worden dus ook niet vergoed.

Door middel van dit formulier kan er door de Reinaert Kliniek rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Indien uw behandeling niet door ons gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar en wij geen akte van sessie hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om de factuur naar u te sturen.

BACK