Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een selectie van veelgestelde vragen en de daarbij horende antwoorden:


Heb ik een verwijsbrief nodig?

Om uw factuur te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar, is een geldige verwijsbrief van uw huisarts of behandeld specialist verplicht. Indien u geen (geldige) verwijsbrief hebt, zult u op de dag van afspraak direct zelf de factuur moeten voldoen. U dient er dan rekening mee te houden dat het niet mogelijk is om de factuur in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer is een verwijsbrief geldig?

  • Verwijsbrief dient te zijn uitgegeven door uw huisarts, behandeld specialist of bedrijfsarts.
  • Verwijsbrief dient niet ouder te zijn dan één jaar.
  • Verwijsbrief dient te zijn voorzien van datum, naam praktijk, naam arts, patiëntgegevens, reden van verwijzing en een handtekening en/of praktijkstempel.

Een verwijsbrief is geldig zolang de behandeling voortduurt. Als de behandeling door de specialist van de Reinaert Kliniek is beëindigd, eindigt ook de geldigheid van de verwijsbrief. Voor een nieuw ziektegeval (zelfde of een andere ziekte) dient u een nieuwe verwijsbrief mee te nemen.

Wat moet ik meenemen naar mijn (eerste) afspraak?

  • Identiteitsbewijs;
  • Zorgverzekeringpas;
  • Recente medicatielijst (opvraagbaar bij uw apotheek);
  • Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit: European Health insurancepass;
  • Verwijsbrief huisarts.

Indien u één van deze zaken niet bij u heeft bij het eerste consult, kan het zijn dat we u die dag niet kunnen ontvangen op het spreekuur.

Mijn recept moet verlengd worden of is vervallen, wat moet ik doen?

Als u in behandeling bent of korter dan een half jaar geleden geweest bent, kunt u dit telefonisch doorgeven. Het uitgeschreven recept kunt u in overleg ophalen bij de balie of laten faxen/mailen naar uw apotheek.

Heeft u een vraag over uw eigen risico of de rekening?

Voor al uw vragen met betrekking tot uw eigen risico kunt u zich wenden tot uw zorgverzekeraar. Als u vragen heeft over een rekening die u van de Reinaert Kliniek heeft ontvangen, kunt u ons bellen en vragen naar de afdeling Administratie.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Heeft u een zogenaamde naturapolis (zie polis zorgverzekering) dan dient u enkel rekening te houden met uw eigen risico. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld op een bedrag dat voor alle verzekerden gelijk is.

Heeft u een zogenaamde restitutiepolis (zie polis zorgverzekering), dan dient u de rekening eerst zelf te betalen. Niet verzekerde zorg, bijvoorbeeld esthetische plastische chirurgie, dient u in alle gevallen zelf, vooraf te betalen.

Waarom is de prijs hoog?

Wij hanteren de prijsafspraken die uw zorgverzekeraar maakt met de Reinaert kliniek. Als er geen prijsafspraak tot stand komt, hanteren wij zogenaamde passantenprijzen. De hoogte hiervan is aangepast aan in Nederland gebruikelijke prijzen. Onze prijzen liggen in het algemeen lager dan de prijzen in de omliggende ziekenhuizen.

Wat is een akte van cessie?

Door middel van dit formulier kan er door de Reinaert kliniek rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar.

Wat als ik deze akte van cessie niet onderteken?

 Indien uw behandeling niet door ons gecontracteerd is bij uw zorgverzekeraar en wij geen akte van sessie hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt om de factuur naar u te sturen.

Wat kost een eerste consult?

Dat is op voorhand moeilijk te bepalen aangezien een arts vaak meerdere verrichtingen uitvoert tijdens een consult.

Ik heb een operatie gehad in 2018, maar toch eigen risico 2017 betaald, hoe kan dat?

De startdatum van de behandeling is leidend voor de facturatie bij zorgverzekeraars. Als een behandeling gestart is in 2017 maar de operatie heeft in 2018 plaatsgevonden dan is het eigen risico van 2017 geldend.

Ik heb een eerste consult niet verzekerde zorg gehad, ingediend bij verzekeraar maar het wordt niet vergoed

Een eerste consult in geval van niet verzekerde zorg kan niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar. Deze € 45 bij niet verzekerde zorg is een regel van de Reinaert Kliniek.
BACK