Tepelreconstructie

Tepelreconstructie na de borstreconstructie:
Na de borstreconstructie dient ook nog een tepelreconstructie te worden uitgevoerd. De tepel bestaat enerzijds uit de tepelhof en anderzijds uit de tepel zelf. Vooraleer tepelreconstructie wordt uitgevoerd, dient de definitieve vorm van de nieuwe borst bereikt te zijn en dient ook de eventuele aanpassing van de gezonde andere borst beëindigd te zijn.
Er zijn verschillende methoden om een tepelhof en tepel te reconstrueren.

Reconstructie van de tepel zelf:
De eerste keus voor een tepelreconstructie bestaat uit reconstructie met een gedeelte van de gezonde tepel van de andere kant. Alleen de patiënten die geen of nauwelijks tepel aan de andere kant hebben, zijn voor deze methode niet geschikt.

Operatietechniek:
De operatie geschiedt poliklinisch onder lokale anesthesie. Er wordt verdoving gespoten ter hoogte van de nieuwe tepel en ter hoogte van de gezonde bestaande tepel. Uit het centrum van de gezonde normale tepel wordt een gedeelte verwijderd. Met het resterende weefsel wordt aan de gezonde kant weer een normaal uitziende tepel gemaakt, weliswaar kleiner dan de vorige. Het transplantaat wordt dan in het midden van de nieuwe borst ingehecht.
Een andere methode om een nieuwe tepel te reconstrueren bestaat uit: Een nieuwe tepel kan gemaakt worden door middel van een techniek waarbij een welving wordt geformeerd door middel van een 3-lobbige huidlap. Het defect van deze 3-lobbige huidlap wordt primair gesloten en zal opnieuw verbonden worden voor een tweede week.

Reconstructie van de tepelhof:
De beste en tevens eenvoudigste manier om een tepelhof te reconstrueren bestaat uit “medische tatoeage”. Allereerst wordt door mengen van diverse kleurstoffen de juiste kleur bepaald. Daarna wordt met een tatoeage apparaat de nieuwe tepelhof getatoeëerd. Het bereiken van exact dezelfde kleur als de gezonde tepelhof wordt niet altijd bereikt maar is wel een streven.
Op het einde van de tweede week is tepel en tepelhof genezen en zullen enkele kleine hechtingen ter hoogte van de tepel worden verwijderd. De kleur van de getatoeëerde tepelhof zal in het begin iets donkerder zijn dan aanvankelijk gepland. Geleidelijk aan zal de kleur de maanden daarop geleidelijk iets minder intens worden.

Resultaten:
Zoals reeds vermeld kan er een gering kleurverschil ten opzichte van de gezonde tepelhof ontstaan. De nieuwgevormde tepel zal meestal iets minder volume hebben dan de gezonde tepel.

Mogelijke complicaties:
Behoudens lichte wondinfectie, welke na elke operatie kan voorkomen, en vertraagde wondgenezing zijn er geen andere complicaties beschreven.

De gang van zaken:
In de regel vindt de operatie plaats onder lokale anesthesie in dagverpleging. Zodra de arts heeft besloten dat u voor een operatie in aanmerking komt, kunt u zich laten inschrijven bij de receptie.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • U mag u tot 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling bij u aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK