Neuscorrectie

De vorm van de neus:
De vorm van de neus speelt een belangrijke rol in het uiterlijk van het gelaat en van de persoon in zijn totaliteit. Een “normale” neus dient in harmonie en balans te zijn met de rest van het gelaat. Met andere woorden: bij grove gelaatstrekken hoort een grote of volle neusvorm, bij fijne gelaatstrekken hoort een fijne of sierlijke neusvorm. Er bestaat geen “ideale neusvorm”, daar de vorm van de neus sterk afhankelijk is van ras, cultuur, erfelijke eigenschappen en persoonlijke voorkeur. Een afwijkende neusvorm kan zich spontaan ontwikkelen of kan het gevolg zijn van een ongeval (breuk van de neusbeentjes), van een infectie in de kinderjaren of van een operatie aan het neustussenschot. Indien de vorm van de neus erg afwijkt van de neusvormen binnen de eigen leefwereld kan dit psychische en emotionele klachten veroorzaken. Een afwijkende neusvorm kan ook gepaard gaan met een storing van de neusademhaling ten gevolge van afwijkingen van de inwendige structuren (neustussenschot en inwendige neusschelpen). Operatieve verandering of verfraaiing van de
neus kan het uiterlijk van het gelaat verbeteren en daardoor het zelfvertrouwen en levensgeluk van de patiënt bevorderen. Daarnaast kan het lichamelijk ongemak (storing van de neusademhaling) verholpen worden.

De gang van zaken:
In de regel wordt de operatie uitgevoerd in dagverpleging of met een opname van 1 dag. Op het moment dat de afspraak wordt gemaakt zal de arts aangeven hoelang de opnameduur in principe zal zijn. Zodra de arts heeft besloten dat u voor operatie in aanmerking komt, kunt u een afspraak maken bij de receptie. U ontvangt bericht van het secretariaat van de Reinaert Kliniek wanneer u verwacht wordt voor de operatie. De operatie vindt in principe plaats onder volledig narcose. Indien het om een geringe correctie gaat, of indien alleen de neuspunt gecorrigeerd dient te worden, kan behandeling onder plaatselijke verdoving uitgevoerd worden.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • Als u onder plaatselijke verdoving geholpen wordt, mag u op de dag van de opname tot 07.00 uur ’s morgens een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Als u algehele narcose krijgt, dient u als u ’s morgens geholpen wordt nuchter naar de Reinaert Kliniek te komen. D.w.z. dat u vanaf 24.00 in de nacht voorafgaande aan de operatie niet meer mag eten, drinken en roken. Indien u ’s middags geholpen wordt mag u tot 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Als de ingreep onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, krijgt u op de afdeling een kalmeringstablet.
 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.

De operatie:
De operatie van de neus gebeurt meestal van binnenuit, zodat er in de zichtbare huid geen littekens ontstaan. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij reduceren van de neusvleugels, kan er in de plooi van de neusvleugel en in het neustussenschot een klein littekentje ontstaan. Tijdens de operatie worden de steunende structuren van de neus, zoals kraakbeentjes en bot gereduceerd of van vorm gewijzigd. Dit gebeurt met fijne zaagjes en beiteltjes. Daarna worden de wonden aan de binnenkant van de neus weer gehecht. Het verband bestaat uit pleistertjes en een neusgips dat ca. 10 dagen blijft zitten. In de neusholte worden tampons aangebracht, zodat u tijdelijk door de mond moet ademen.

Na de operatie:
Na de operatie treedt bijna altijd zwelling en blauwe verkleuring van de onderoogleden op. Dit duurt ongeveer 48 uur, waarna de zwelling weer geleidelijk vermindert. Als de zwelling ernstig is, kunnen ijsblaasjes of koude kompressen op de oogleden verlichting brengen. Pijn treedt na de neuscorrectie nagenoeg niet op. Wel kunt u ongemak ondervinden tengevolge van de opgezwollen ogen (soms zijn de ogen volledig dicht) en tengevolge van de dichtgestopte neusgaten. Na ca. 5 dagen worden de neustampons door de arts of een verpleegkundige verwijderd, zodat u weer door de neus kunt ademen. Thuis dient u gedurende 1 à 2 weken te rusten. U kunt wel kleinere activiteiten uitvoeren, zoals lees- en schrijfwerk. Na ca. 10 dagen wordt het neusgips op de polikliniek verwijderd. Er wordt een afspraak met u gemaakt voor de volgende controle. Na het verwijderen van het gips kan er altijd nog enige tijd zwelling aanwezig zijn, vooral aan de binnenkanten van de ogen. Sportactiviteiten en zwaar werk kunnen na 3 à 4 weken hervat worden, afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie en het verloop van de genezing. In het begin voelt de neus hard en stijf aan en is het gevoel verminderd of afwezig. Al deze ongemakken verdwijnen geleidelijk weer spontaan.

Resultaten:
Na het verwijderen van het gips is de neus nog niet genezen. Zowel het kraakbeen als de botstructuren moeten nog hun definitieve vorm aannemen. Tijdens de periode van genezing kunnen nog geringe veranderingen in de vorm van de neus optreden, zowel in gunstige als in ongunstige zin. In sommige gevallen kan men bij aanraken van de neusrug kleine onregelmatigheden voelen. Dit is een normaal verschijnsel. Alleen als deze onregelmatigheden ook duidelijk te zien zijn kan het nodig zijn een tweede kleine correctie uit te voeren. Het is van groot belang dat uw verwachtingspatroon wordt afgestemd op het resultaat dat technisch mogelijk is, voordat het besluit genomen wordt de neuscorrectie uit te voeren. Wanneer u verwachtingen heeft die niet uitvoerbaar zijn, kan grote teleurstelling ontstaan. Daarnaast is het belangrijk het resultaat van de neuscorrectie te beoordelen in relatie tot het totale gelaat. Het kan een probleem vormen wanneer de nieuwe neusvorm technisch en esthetisch geslaagd is, doch de patiënt zich met de veranderde neusvorm niet kan verenigen. Dit komt voor wanneer de nieuwe neusvorm niet overeenstemt met het beeld dat de patiënt zich voor de operatie had gevormd. Dergelijke problemen proberen wij te vermijden door tijdens uw eerste bezoek(en) aan de Reinaert Kliniek zo duidelijk mogelijk aan te geven wat de mogelijkheden zijn (eventueel verduidelijkt met tekeningen). Het is kenmerkend voor een neuscorrectie dat na de operatie kennissen en vrienden nauwelijks of geen verschil zullen zien. Dit is geenszins een teken van mislukking, integendeel het is alleen een bewijs dat uw neus er normaal en natuurlijk uitziet.

Mogelijke complicaties:
Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen om complicaties, zoals infectie of nabloeding te vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen. De kans op complicaties na een neuscorrectie is echter klein. De belangrijkste “complicaties” die zich kunnen voordoen kunnen beter omschreven worden als “onvolkomenheden”.

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de ingreep op de uitslaapzaal aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een afsluitbare kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK