Liposuctie / Liposculptuur

Overtollige vetophopingen:
Abnormale of storende vetophopingen zijn veel voorkomende verschijnselen, vooral bij vrouwen. De meest voorkomende plaatsen in het lichaam zijn de zijkanten van de heupen, zijkanten bekken, bilstreken, dijen en knieën. Minder voorkomende plaatsen zijn de onderbuik, kuiten, bovenarmen en onder de kin. Meestal ontstaan de vetophopingen rond de overgang ten gevolge van veranderingen in de hormoonspiegel in het bloed. In sommige gevallen kunnen ze ook bij jonge meisjes voorkomen. In dit geval is er vaak sprake van een familiale aanleg. Plaatselijke vetophopingen zijn geschikt voor behandeling door middel van liposuctie of liposculptuur.
Let wel: liposuctie is beslist géén behandeling van vetzucht of van zwaarlijvigheid. Wanneer u af wilt vallen, dient u op de eerste plaats uw leefwijze aan te passen. Het is aan te raden een dieet te volgen en meer tijd te besteden aan lichaamsbeweging. Zo nodig kunt u uw huisarts vragen een afslankmiddel voor te schrijven.
Iedereen wordt geboren met een aantal vetcellen. Na het wegzuigen van vetcellen komen deze nooit meer terug. Wel kunnen de resterende vetcellen ten gevolge van veel eten en gewichttoename weer in volume toenemen. Met andere woorden: wanneer u na de liposuctie veel in gewicht toeneemt, zullen ook de behandelde gebieden weer in volume toenemen. Het is derhalve zeer belangrijk na de liposuctie het juiste gewicht te behouden en bij voorkeur verder af te vallen.

Wat is liposuctie en liposculptuur:
Liposuctie betekent “het wegzuigen van onderhuids vet”. Dit gebeurt met behulp van zuigbuisjes. Liposculptuur is een verfijnde vorm van liposuctie, waarbij veel dunnere zuigbuisjes worden gebruikt. Het doel hiervan is het wegzuigen van het vet nauwkeuriger en egaler uit te voeren zodat het resultaat beter wordt.
In beide gevallen wordt eerst een vloeistof ingespoten om het vet vloeibaarder te maken en de kans op bloedingen te verkleinen. Het grote voordeel van liposuctie is dat er vrijwel geen littekens ontstaan. In elke te behandelen zone wordt een sneetje gemaakt van slechts enkele millimeters.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • Als u ’s morgens in onze kliniek geholpen wordt dient u nuchter te zijn. D.w.z. dat u vanaf 24.00 in de nacht voorafgaande aan de
  operatie niet meer mag eten, drinken en roken.
 • Als u ’s middags in onze kliniek geholpen wordt, mag u ’s morgens tot 07.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie). Een klein slokje water om medicijnen in te nemen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.
 • Om ervoor te zorgen dat de doorbloeding van uw huid zo optimaal mogelijk is op de dag van de ingreep wordt u verzocht gedurende 6 weken van tevoren te stoppen met roken of dit zeer sterk te beperken.

De gang van zaken op de afdeling dagverpleging:
In de regel vindt de operatie plaats tijdens in dagverpleging in de Reinaert Kliniek. Als u besloten hebt tot operatie kunt u een datum voor de operatie afspreken bij de receptie. U wordt op de dag van de operatie opgenomen. Het is daarom noodzakelijk dat u nuchter naar de Reinaert Kliniek komt. Op het afgesproken tijdstip wordt u verwacht bij de receptie.

De gang van zaken bij opname op de verpleegafdeling:
Bij zeer uitgebreide liposucties kan een korte opname op de klinische afdeling noodzakelijk zijn. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie.

De operatie, narcose of plaatselijke verdoving:
Bij uitgebreide liposucties vindt de ingreep plaats onder volledige narcose. Bij minder uitgebreide gevallen kan de ingreep onder lokale verdoving of met de ruggenprik worden uitgevoerd. Wanneer de ingreep onder plaatselijke verdoving plaatsvindt, krijgt u op de afdeling ter voorbereiding een kalmeringstablet.

De ingreep:
In elke zone van liposuctie of liposculptuur wordt een klein sneetje gemaakt van slechts enkele millimeters. Bij lokale verdoving wordt via dit sneetje ook de verdovingsvloeistof ingespoten. Na inwerking van de verdovingsvloeistof wordt het vet met zuigbuisjes weggezogen. Het meeste vet wordt uit de diepe vetlagen verwijderd. Door ook een dun laagje vet net onder de lederhuid weg te zuigen (die vlak na de ingreep nog te “ruim” is) kan de huid zich gemakkelijker terugtrekken op de dunnere onderlaag. In sommige gevallen kan het nodig zijn een slangetje (drain) in de wond achter te laten om eventueel wondvocht en bloed weg te zuigen.

Na de operatie in dagverpleging:

 • Na de operatie gaat u nog enige tijd ter observatie naar de verpleegafdeling. Wanneer u onder volledige narcose bent geholpen, krijgt u op de verpleegafdeling niets te eten of te drinken. U mag hier pas weer mee beginnen als u thuis bent. Wanneer plaatselijke verdoving is toegepast, krijgt u op de verpleegafdeling meteen iets te drinken. Daarnaast wordt u een broodmaaltijd aangeboden.
 • U dient te zorgen voor begeleiding en passend vervoer naar huis.
 • Indien de specialist het nodig acht, kan na de operatie alsnog besloten worden tot opname in de Reinaert Kliniek.

Na uw klinische operatie:
Na een uitgebreide liposuctie gaat u terug naar de verpleegafdeling. Wanneer u onder volledige narcose bent geholpen, krijgt u op de verpleegafdeling de eerste uren niets te eten of te drinken. U mag hier pas weer in de loop van de avond mee beginnen. Wanneer plaatselijke verdoving is toegepast, krijgt u op de afdeling meteen iets te drinken. Daarnaast wordt u een broodmaaltijd aangeboden.

De nazorg:

 • Na de operatie wordt een strakke elastische broek en/of buikband aangebracht. Deze dient u zelf aan te schaffen (u kunt deze in de Reinaert Kliniek kopen) en op de dag van de ingreep mee te nemen. Soms worden ook elastische pleisters op de huid aangebracht.
 • Wanneer u op de afdeling bent opgenomen en indien zich geen problemen voordoen tijdens uw verblijf, mag u dezelfde dag naar huis.
 • De avond na de operatie kunt u het beste rusten. De volgende dagen mag u rondlopen en kleine activiteiten uitvoeren.
 • De eerste avond en nacht kunt u enige napijn verwachten. Hiervoor zal de verpleegkundige van de afdeling u pijnstillers geven.
 • U dient de elastische broek of bandage dag en nacht te dragen.
 • Indien de huid ook bepleisterd is kunt u niet douchen of baden, doch dient u rondom het bepleisterde gebied met de hand te
  wassen.
 • Afhankelijk van de voorkeur van uw plastisch chirurg zal de pleister na 1 of 2 weken worden verwijderd. De elastische broek of bandage wordt in de regel gedurende 4 weken dag en nacht gedragen en daarna nog 2 weken alleen tijdens de dag.
 • U dient met de plastisch chirurg te overleggen wanneer u uw werkzaamheden weer kunt hervatten.
 • Na de behandeling zullen zich diverse blauwe plekken ontwikkelen in de behandelde gebieden. Deze zullen geleidelijk verdwijnen na 1à2weken.
 • Later kunnen er ook verhardingen in het behandelde gebied ontstaan ten gevolge van ophoping van wondvocht. Indien deze niet spontaan verdwijnen kunnen deze met massage behandeld worden.

Resultaten:
Indien uw verwachtingspatroon reëel is, zal in de meeste gevallen een bevredigend of zelfs zeer bevredigend resultaat ontstaan. Dankzij de fijnere zuigbuisjes zal het resultaat optimaal zijn en is de kans op hobbeligheid relatief klein. Indien uw verwachtingspatroon te optimistisch is, bijvoorbeeld wanneer u een groot overgewicht heeft en verwacht door de liposuctie een “slanke den” te worden, kan er uiteraard teleurstelling ontstaan. Het is belangrijk dat u voor de operatie uitvoerig met uw plastisch chirurg overlegt welk resultaat technisch maximaal mogelijk is. Het vet dat eenmaal is weggezogen, komt nooit meer terug op voorwaarde dat u uw gewicht behoudt of nog verder afvalt. Indien u echter veel dikker zou worden kunnen ook de geopereerde gebieden weer in volume toenemen.

Mogelijke complicaties:
Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen complicaties te vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen.
De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Onregelmatige kuilvorming in het geopereerde gebied.
 • Oneffenheden. Geringe oneffenheden zijn niet altijd te vermijden, ernstige oneffenheden dienen in tweede instantie gecorrigeerd te worden.
 • Infectie. Dit is een zeer zeldzame complicatie en dient behandeld te worden met antibiotica.

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de ingreep op de uitslaapzaal aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een afsluitbare kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK