Halslift

Veroudering van de hals:
Tijdens de jeugdjaren heeft iedereen een strakke, gladde en elastische hals zonder plooien of rimpels. Naarmate men ouder wordt, zal ook de hals verouderen. Het verouderen wordt op verschillende manieren ervaren. Sommige mensen vinden dat deze veranderingen in de hals bij de leeftijd horen. Anderen willen er zo lang mogelijk jong blijven uitzien. De aard van het beroep alsook sociale en maatschappelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen. Hoe snel de hals veroudert, verschilt van persoon tot persoon en is van vele factoren afhankelijk. In de eerste plaats spelen erfelijke of familiale factoren een rol. Daarna is langdurige blootstelling aan zonlicht de meest voorkomende externe oorzaak van versnelde veroudering van de halshuid. Door inwerking van de UV-stralen worden de elastische vezels van de huid aangetast en treden rimpels sneller op. Andere factoren die de veroudering van gelaat en hals versnellen zijn roken, veel alcohol en weinig slapen.

Door al deze factoren kunnen zich 2 veranderingen voordoen:

 • Het uizakken van de huid van de hals en de onderliggende halsspieren. Dit noemen we “laxiteit”. Hierdoor ziet de hals er slap uit met eventuele verticale bundels (spierbundels). In sommige gevallen kan zich ook een aanzienlijke hoeveelheid vet ophopen in de hals (zgn. kalkoenenhals).
 • Het ontstaan van fijne en diepe rimpels.

Meestal zullen beide veranderingen tegelijk optreden. Het kan echter ook zijn dat er nauwelijks slapte van hals of halsspieren is, maar wel veel rimpelvorming. Dit komt met name voor bij mensen die veel in de zon zitten zonder beschermende crème te gebruiken.

Laxiteit:
Laxiteit van de halshuid dient behandeld te worden door middel van “lifting”. Hierbij worden de uitgezakte huid en de uitgezakte spieren en vetweefsel gelift en teruggebracht op de oorspronkelijke plaats. Indien nodig kan ook tegelijkertijd liposculptuur worden uitgevoerd om overtollig vet te verwijderen.

Rimpelvorming:
Fijne rimpelvorming verdwijnt slechts ten dele door lifting en kan later gecorrigeerd worden door middel van peelings. In de meeste gevallen dient eerst de halslift te worden uitgevoerd. Later kunnen eventueel de resterende fijne rimpels worden behandeld.

Kinprothese:
Sommige mensen hebben een teruggevallen kin, waardoor de slappe hals nog meer opvalt. In dergelijke gevallen kan de behandeling gecombineerd worden met een kinvergroting door het onderhuids plaatsen van een kleine kinprothese. Storende spierbundels in de hals kunnen ook behandeld worden met Botox injecties.

De gang van zaken:
In de regel vindt een halslift plaats tijdens een korte opname in de Reinaert Kliniek. Zodra de arts heeft besloten dat u voor een operatie in aanmerking komt, wordt u ingeschreven bij de receptie. U wordt de dag van de operatie opgenomen. De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie.

Voorbereiding:

Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.

 • Omdat u algehele narcose krijgt, dient u als u ’s morgens geholpen wordt nuchter naar de Reinaert Kliniek te komen. D.w.z. dat u vanaf 24.00 in de nacht voorafgaande aan de operatie niet meer mag eten, drinken en roken. Indien u ’s middags geholpen wordt mag u tot 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Indien u rookt, is het van zeer groot belang dat u minstens 3 maanden voor de operatie stopt met roken of dit zeer sterk vermindert. Door de nicotine vernauwen namelijk de kleine bloedvaatjes van de huid. Deze zijn bij een halslift van zeer groot belang. Indien u verzuimt het roken sterk te verminderen, kunnen zich wondcomplicaties voordoen.
 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.

De operatie:
Bij een halslift worden de sneetjes zodanig geplaatst dat deze later nauwelijks zichtbaar zijn. De sneetjes worden gelegd in de plooien voor en achter de oorschelp doorlopend in de haren. In de meeste gevallen wordt ook een sneetje net achter de kinplooi gemaakt. Bij normale haardracht zult u later nauwelijks een litteken zien. Indien u de haren omhoog kamt, zal alleen een klein litteken te zien zijn achter de oorschelp. De huid van kaakrand en hals worden losgemaakt door de chirurg. Ook het onderhuids weefsel en de onderhuidse spieren van de hals worden losgemaakt en opgespannen, aangezien deze ook uitgezakt zijn    (dit noemt men de SMAS techniek). Via het sneetje net achter de kin worden de spierbundels van de hals nog meer opgespannen en eventueel verplaatst. Aan het eind van de operatie wordt de overtollige huid verwijderd en wordt de huid weer vastgehecht op de hierboven vermelde plaatsen. In sommige gevallen kan de halslift gecombineerd worden met een liposculptuur, waarbij het overtollige vet in de hals wordt weggezogen met fijne zuigbuisjes. Na de operatie wordt een groot verband over de hals aangebracht.

Na de operatie:

 • In de meeste gevallen hebt u een strak gespannen gevoel in de hals en achter de oren. Het is van groot belang dat u het hoofd zo weinig mogelijk draait, naar beneden buigt en strekt. Door extreme bewegingen kan er namelijk te veel spanning op de wond net achter de oorschelp ontstaan.
 • Het grote verband wordt na 24 uur of 48 uur verwijderd.
 • Na de operatie kan aanzienlijke zwelling van de hals optreden. De plastisch chirurg zal medicijnen toedienen om deze zwelling zoveel mogelijk tegen te gaan.
 • Tevens zullen er op diverse plaatsen blauwe plekken ontstaan.
 • In de periode vlak na de operatie is het gevoel in de huid verminderd, vooral voor en achter de oren. Dit zijn normale
  verschijnselen waar u zich geen zorgen over hoeft te maken.
 • In de regel blijft u na de operatie 1 nacht in de kliniek. Het grote verband zal dan nog blijven zitten.
 • U dient ervoor te zorgen dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar huis gaat. U mag niet zelf deelnemen aan het verkeer.
 • Wanneer zich thuis problemen voordoen, zoals veel pijn, ernstige zwelling of toenemende blauwe verkleuring dient u contact op te nemen met de Reinaert Kliniek.
 • Thuis mag u kleine activiteiten uitvoeren zoals lezen, schrijven en klein handwerk. U mag echter geen inspannend lichamelijk werk verrichten en niet sporten gedurende 14 dagen.
 • Na 2 à 3 dagen wordt het grote verband verwijderd. Ook worden wonddraintjes verwijderd. U krijgt dan een elastische halsband.
 • Na 1 week worden de hechtingen voor het oor verwijderd en na 2 weken worden de resterende hechtingen achter de oorschelp en
  achter de kinplooi verwijderd.
 • Na 4 weken mag u langzamerhand weer alle werkzaamheden en bewegingen uitvoeren zoals sporten en het verrichten van zwaar lichamelijk werk.

Resultaten:
Het is moeilijk te zeggen wanneer de hals er weer volledig normaal uitziet. Dit verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht of bloeduitstortingen onder huid. Gemiddeld neemt men een periode van 6 weken. In sommige gevallen ziet de hals er veel eerder weer normaal uit en in andere gevallen kan het iets langer duren. Ook kunnen zich kleine verhardingen voordoen waarbij de plastisch chirurg u zal adviseren deze te masseren. Afhankelijk van de situatie voor de operatie, zal de hals er strakker en jonger uitzien. Het is belangrijk dat u weet dat niet alle fijne rimpels door een lift verdwijnen. Wanneer uw verwachtingspatroon te optimistisch is, kan dit tot teleurstellingen leiden. Het is daarom van zeer groot belang dat u voor de operatie met de plastisch chirurg duidelijk bespreekt wat uw verwachtingen zijn. Een veelgestelde vraag is hoe lang het effect van de halslift blijft. Uiteraard is ook dit verschillend van persoon tot persoon. In de regel gaat men uit van een periode van 5 jaar. Het verouderingsproces wordt door de lift echter niet gestopt. Afhankelijk van alle factoren die in het begin van deze brochure werden vermeld, zal de huid sneller of minder snel verouderen. Een halslift kan eventueel later worden herhaald.

Mogelijke complicaties:
Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen complicaties te vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen.

De meest voorkomende complicatie is:

 • Vertraagde wondgenezing van met name de huid achter de oorschelp. Dit komt doordat de huid hier erg dun is en op deze plaats vrij veel spanning staat. Dit is geen ernstige complicatie, omdat volledige wondgenezing in de meeste gevallen spontaan daarna optreedt. Indien een grote plek huid niet voldoende geneest, kan een 2e kleine correctie noodzakelijk zijn.

Zeldzaam voorkomende complicaties zijn:

 • Infectie, deze kan worden behandeld door middel van antibiotica en/of het door een dun buisje afvoeren van wondvocht (wonddrainage).
 • Langdurig wondvocht of langdurig blauwe plekken. Dit kan worden behandeld door middel van massage en eventueel drainage. •    Beschadiging van takjes van de gelaatszenuw. Een halslift is een delicate operatie, welke zeer nauwkeurig wordt uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er een zenuwtakje worden beschadigd, waardoor uitval van sommige gelaatsspieren ontstaat. In de meeste gevallen zal dit weer geleidelijk herstellen.
 • Het gevoel in de oorschelp kan in het begin verdwenen of verminderd zijn. Ook dit zal zich geleidelijk herstellen.
 • Littekenhypertrofie is eveneens een zeldzame voorkomende complicatie, waarbij de littekens, welke in het begin mooi dun zijn, geleidelijk dik worden. Deze complicatie kan worden behandeld door middel van gel pleisters of injecties. In zeldzame gevallen kan
 • een chirurgische littekenrevisie noodzakelijk zijn.

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling bij u aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag voor de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK