Facelift

Veroudering van de gelaatshuid:
Tijdens de jeugdjaren heeft iedereen een strakke, gladde en elastische gelaatshuid zonder plooien, rimpels of vlekken. Naarmate men ouder wordt, zal ook de gelaatshuid verouderen. Dit verouderen van de huid wordt op verschillende manieren ervaren. Sommige mensen vinden dat deze veranderingen in het gelaat bij de leeftijd horen. Anderen willen er zolang mogelijk jong blijven uitzien. De aard van het beroep alsook sociale en maatschappelijke factoren kunnen hierbij een rol spelen. Hoe snel de huid veroudert verschilt van persoon tot persoon en is van zeer veel factoren afhankelijk. In de eerste plaats spelen erfelijke of familiale factoren een rol. Daarnaast is langdurige blootstelling aan zonlicht de meest voorkomende externe oorzaak van versnelde veroudering van de gelaatshuid. Door in inwerking van de UV-stralen worden de elastische vezels van de huid aangetast en treden rimpels sneller op. Andere factoren die de veroudering van de gelaatshuid versnellen zijn roken, veel alcohol drinken, stress en weinig slapen.
Ten gevolge van al deze factoren kunnen zich in het gelaat 2 veranderingen voordoen:

 • Het uitzakken van de huid van het gelaat en het onderhuids weefsel. Dit noemen we “laxiteit”. Hierdoor ontstaan wallen in de boven- en onderoogleden, wallen ter hoogte van de kaakranden en slappe uitgezakte huid in de hals.
 • Het ontstaan van fijne en diepe rimpels. Meestal zullen beide veranderingen tegelijk optreden. Het kan echter ook zijn dat er nauwelijks laxiteit van de gelaatshuid is maar wel veel rimpelvorming. Dit komt met name voor bij mensen die veel in de zon zitten zonder beschermende crème te gebruiken. Laxiteit van de gelaatshuid dient behandeld te worden door middel van “lifting”. Hierbij worden de uitgezakte huid en de uitgezakte spieren en vetweefsel opgehaald en terug op hun oorspronkelijke plaats gebracht. Rimpelvorming verdwijnt slechts ten dele door lifting en dient meestal gecorrigeerd te worden door middel van peelings, afschuren van de huid (dermabrasie) of laserbehandelingen. In de meeste gevallen dient eerst een facelift te worden uitgevoerd. Later worden dan de fijnere rimpels behandeld.

 

De gang van zaken:
In de regel vindt een facelift plaats tijdens een korte opname in de Reinaert Kliniek (ca. 2 dagen). Zodra de arts heeft besloten dat u voor een operatie in aanmerking komt, kunt u zich laten inschrijven bij de receptie. U krijgt van de secretaresse van de receptie een operatiedatum door. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie. De operatie vindt plaats onder algehele narcose.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • Als u ’s morgens geholpen wordt dient u nuchter naar de Reinaert Kliniek te komen. D.w.z. dat u vanaf 24.00 in de nacht voorafgaande aan de operatie niet meer mag eten, drinken en roken. Indien u ’s middags geholpen wordt mag u tot 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.
 • Bij een facelift is het van zeer groot belang dat u minstens 3 maanden voor de operatie stopt met roken of dit zeer sterk vermindert. Door de nicotine vernauwen namelijk de kleine bloedvaatjes van de huid. Deze zijn bij een facelift van zeer groot belang. Indien u verzuimt met roken te stoppen of dit sterk te minderen kunnen zich wondcomplicaties voordoen.

 

De operatie:
Bij een faceliftoperatie worden de sneetjes zodanig geplaatst dat deze later vrijwel niet zichtbaar zullen zijn. De sneetjes worden gelegd boven de oorschelp tussen de haren in, net voor de oorschelp en achter de oorschelp doorlopend in de haren. Bij normale haardracht zult u later nauwelijks een litteken zien. Indien u de haren omhoog kamt, zal alleen een klein littekentje te zien zijn achter de oorschelp. De huid van het gelaat, de kaakrand en de hals worden losgemaakt door de chirurg. Afhankelijk van de voorkeur van de plastisch chirurg zullen ook het onderhuids weefsel en de onderhuidse spieren (vooral in de hals) worden losgemaakt en opgespannen, aangezien deze ook uitgezakt zijn (dit noemt men de “SMAS” techniek). Aan het einde van de operatie wordt de overtollige huid verwijderd en wordt de huid weer vastgehecht op de hierboven vermelde plaatsen. In sommige gevallen kan de facelift gecombineerd worden met een boven- en onderoogledencorrectie en eventueel ook met een voorhoofdslift. In dit laatste geval loopt het sneetje door over het voorhoofd, binnen de haargrens. Bij deze gecombineerde ingrepen zal de totale operatieduur aanzienlijk langer zijn. Na de operatie wordt een groot verband over het totale gelaat aangebracht.

Na de operatie:
In de meeste gevallen voelt u een strak, gespannen gevoel in het gelaat en achter de oren. Het is van groot belang dat u uw hoofd zo weinig mogelijk draait, naar beneden buigt en strekt. Door extreme bewegingen kan er namelijk teveel spanning op de wondnaad komen. Het grote verband wordt na 24 of 48 uur verwijderd. Na de operatie kan er aanzienlijke zwelling van het gelaat en van de hals optreden. Tevens zullen er op diverse plaatsen blauwe plekken ontstaan. In de periode vlak na de operatie is het gevoel in de huid verminderd (vooral voor en achter de oren). Dit zijn normale verschijnselen waar u zich geen zorgen over hoeft te maken. In de regel kunt u op de dag na de operatie ’s avonds weer naar huis. De arts beoordeelt of het verband al voor uw ontslag verwijderd kan worden. U dient er voor te zorgen dat u onder begeleiding van een familielid of kennis naar huis gaat. U mag na de operatie niet zelf deelnemen aan het verkeer. Wanneer zich thuis problemen voordoen zoals veel pijn, ernstige zwelling of toenemende blauwe verkleuring dient u contact met de Reinaert Kliniek op te nemen. Thuis mag u kleine activiteiten uitvoeren, zoals lezen, schrijven en klein handwerk. U mag echter geen inspannend lichamelijk werk doen en niet sporten gedurende 14 dagen. Na 1 week worden de hechtingen voor het oor verwijderd. Na 2 weken worden de resterende hechtingen achter het oor en tussen de haren verwijderd. Na 4 weken mag u langzamerhand weer alle werkzaamheden en bewegingen uitvoeren, zoals sporten en het verrichten van zwaar lichamelijk werk.

Resultaten:
Het is moeilijk te zeggen wanneer het gelaat er weer volledig normaal uitziet. Dit verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de hoeveelheid wondvocht of bloeduitstortingen onder de huid. Gemiddeld neemt men een periode van 6 weken. In sommige gevallen ziet het gelaat er veel eerder weer normaal uit en in andere gevallen kan het iets langer duren. Ook kunnen zich kleine verhardingen voordoen waarbij de plastisch chirurg u zal adviseren deze te masseren. Afhankelijk van de situatie voor de operatie, zal het gelaat er gladder, strakker en jonger uitzien. Het is belangrijk dat u weet dat niet alle rimpels door een facelift verdwijnen. Wanneer uw verwachtingspatroon te optimistisch is, kan dit tot teleurstellingen leiden. Het is daarom van zeer groot belang dat u voor de operatie met uw plastisch chirurg duidelijk bespreekt wat uw verwachtingen zijn. Een veel gestelde vraag is hoe lang het effect van een face- en halslift blijft. Uiteraard is ook dit verschillend van persoon tot persoon. In de regel gaat men uit van een periode van 5 jaar. Het verouderingsproces van het gelaat wordt door een facelift niet gestopt. Afhankelijk van alle factoren die in het begin van deze brochure werden vermeld, zal de huid sneller of minder snel verouderen. Een face- en halslift kan eventueel later worden herhaald.

Mogelijke complicaties:
Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen complicaties te vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen.
De meest voorkomende complicatie is:

 • Vertraagde wondgenezing van met name de huid achter de oorschelp. Dit komt omdat de huid hier erg dun is en er op deze plaats vrij veel spanning staat. Dit is geen ernstige complicatie, omdat volledige wondgenezing in de meeste gevallen spontaan daarna optreedt. Indien een grote plek huid niet voldoende geneest, kan een kleine tweede correctie noodzakelijk zijn.

Zeldzaam voorkomende complicaties zijn:

 • Infectie. Deze kan worden behandeld door middel van antibiotica en/of het via een dun buisje afvoeren van wondvocht (wonddrainage).
 • Langdurig wondvocht of langdurig blauwe plekken. Dit kan worden behandeld door middel van massage en eventueel drainage.
 • Beschadiging van takjes van de gelaatszenuw. Een facelift is een delicate operatie welke zeer nauwkeurig dient te worden uitgevoerd. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er een zenuwtakje worden beschadigd, waardoor een uitval van sommige gelaatsspieren ontstaat. In de meeste gevallen zal dit weer geleidelijk herstellen.
 • Littekenhypertrofie is eveneens een zeldzaam voorkomende geleidelijk dik worden. Deze complicatie kan worden behandeld door middel van crèmes, gel of injecties.

 

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de ingreep op de uitslaapzaal aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een afsluitbare kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK