Gelaatsverjonging door middel van Chemische Peelings

Indien men niets voelt voor ingrijpende operaties zoals facelifts, of indien een facelift niet noodzakelijk is (als de gelaatshuid niet is uitgezakt) kan men gelaatsverjonging bekomen door middel van de minder ingrijpende Chemische Peelings.

Medium Diepe Peelings met Trichloorazijnzuur:
Vanaf de leeftijd van 30 jaar begint de huid geleidelijk zijn elasticiteit te verliezen en beginnen zich rimpels te vormen. Indien men rond deze leeftijd begint met regelmatig Medium Diepe Peelings uit te voeren, kan men de rimpelvorming en het uitzakken van de huid sterk vertragen. Bij deze peelings worden enkele huidlagen op chemische wijzig vernietigd. Het effect hiervan is dat de fijne rimpeltjes verminderen, dat de huid strakker wordt en alle lichtbruine vlekjes verdwijnen. De gelaatshuid gaat er jonger, frisser en egaler van kleur uitzien.

Het werkzame bestanddeel van deze peelings is TCA (trichloor azijnzuur). De behandeling is volledig onschuldig en geschikt voor alle huidtypen. Indien nodig kan deze peeling regelmatig herhaald worden (met tussenperioden van 6 weken). De behandeling is poliklinisch met lichte sedatie en pijnstilling. De werkzame stof wordt in verschillende lagen aangebracht op het gelaat. Zo nodig kan ook de hals en de handruggen worden behandeld. Na elke laag ontstaat een brandend gevoel welke na enkele minuten weer spontaan verdwijnt. Door middel van een ventilator wordt koude lucht in het gelaat geblazen om het brandend gevoel te verzachten. Het is belangrijk te weten dat de huid er in de beginfase lelijk uitziet. De rimpels lijken in het begin dieper en de bruine vlekjes lijken donkerder. Dit is een tijdelijk effect! Gedurende 8 à 10 dagen zal een dode huidlaag geleidelijk afschilferen. De nieuwe huid komt dan te voorschijn. U krijgt van uw plastisch chirurg een recept voor een crème waarmee u de huid 2 maal daags dient in te smeren. Vochtinbrengende crème van uzelf kunt u ook gebruiken.

Tijdens de genezing is er vrijwel geen pijn. Er kan wel jeuk ontstaan. U mag nooit krabben om de schilfers te verwijderen! Indien u veel last heeft van jeuk kan de arts een vloeistof voorschrijven.

Na de genezing krijgt u een recept voor een andere crème welke u nog 6 weken dient te gebruiken. Deze dient om het effect van de peeling verder te verbeteren. Gedurende 1 à 2 weken kan de nieuwe huid nog iets roze zijn, docht dit verdwijnt vrij snel. Zolang de huid nog wat roze is, dient beschermende zonnecrème gebruikt te worden. Ook daarna wordt geadviseerd nooit in de zon te zitten zonder een beschermende crème. Bij dunne en/of droge huid zijn de resultaten beter dan bij een dikke en/of vette huid.

Diepe Chemische Peelings volgens Baker (Phenol-Crotonolie):
Deze peeling wordt toegepast als er veel en vooral diepe rimpels in het gelaat zijn, derhalve op middelbare of latere leeftijd. De werking van deze peeling is aanzienlijk dieper dan bij de TCA Medium Peeling. De huidlagen worden chemisch vernietigd tot in het midden van de lederhuid. De werkzame stoffen zijn Phenol en Croton olie.

Het verjongingseffect na deze peeling is dan ook aanzienlijk en soms spectaculair. Alle fijne rimpels verdwijnen volledig en de diepe rimpels worden veel minder zichtbaar. De huid wordt strakker, egaler van kleur en alle eventuele lichtbruine vlekken verdwijnen volledig zodat u er aanzienlijk jonger uitziet. Geen enkele chemische peeling kan echter een facelift vervangen. Dat wil zeggen als de huid van het gelaat en de hals te veel zijn uitgezakt dient alsnog een facelift te worden uitgevoerd. Deze Diepe Chemische Peeling is niet geschikt voor de huid van de hals of de handruggen. Deze kunnen wel met een andere concentratie behandeld worden. De behandeling gebeurt poliklinisch met sedatie en pijnstilling. Na de behandeling blijft u nog enige tijd ter observatie.

Op het afgesproken tijdstip (meestal in de late namiddag) krijgt u eerst een kalmeringstablet en pijnstilling . U mag vóór de behandeling geen grote maaltijd gebruiken (middaglunch is wel toegestaan). U krijgt een pijnstillende injectie in de ader en u wordt aangesloten op een monitor. De chemische vloeistof wordt in 4 of 5 fasen op het gelaat aangebracht. Na elke fase wordt een kleine pauze ingelast waarin het behandelde gebied met pleisters wordt afgeplakt en eventueel extra pijnstilling wordt ingespoten via de ader. De behandeling in fasen is noodzakelijk om te beletten dat teveel werkzame vloeistof in het bloed wordt opgenomen. De totale behandelingsduur is ongeveer 2 à 21⁄2 uur.
Daarna gaat u naar huis met het pleister masker en krijgt u nog tabletteen voor eventuele pijnstilling. Rondom het behandeld gebied zal zwelling en eventueel lekkage van wondvocht ontstaan. De eerste 2 dagen kunt u het beste gemalen zachte voeding gebruiken en zo weinig mogelijk kauwen en praten. U mag beslist niet op de zij of op het gelaat liggen. Het is derhalve aan te raden op 2 kussens te slapen. Het is zeer belangrijk dat de pleisters goed blijven zitten. Vooral bij de mondhoeken moet u de pleisters regelmatig aandrukken.
Na 48 uur komt u terug bij uw plastisch chirurg en wordt het pleisterverband verwijderd. De wond wordt gereinigd en een antiseptische poeder wordt aangebracht gedurende 48 uur. Daarna dient u 2 à 3 maal daags crème (Flammazine) op het gelaat aan te brengen.

De eerste week ziet het gelaat er lelijk uit (korsten, wondvocht, verkleuringen etc.) De totale genezingsduur is 8 à 10 dagen, waarna een volledige nieuwe huidlaag is gevormd. Deze nieuwe huidlaag ziet er in het begin roze tot rood uit. U krijgt dan een recept voor een crème om de huid 2 maal daags te behandelen, tezamen met een vochtinbrengende crème van uzelf. De nieuwe huid heeft de neiging droog en schilferig te zijn. De roodheid wordt geleidelijk minder en is na ongeveer 3 maanden verdwenen. Vanaf 2 weken mag u make-up gebruiken of speciaal bedekkende crème (camouflage crème), zodat de roodheid bij sociale contacten niet zichtbaar is.

Het is zeer belangrijk de huid niet aan zon bloot te stellen. Indien u toch noodgedwongen in de zon moet lopen, dient u een beschermende crème met een volledige block te gebruiken. Na het verdwijnen van de roodheid kan de uiteindelijke kleur iets lichter zijn dan voorheen.

U dient te allen tijde een zonnecrème te gebruiken, daar de nieuwe huid gemakkelijker verbrandt dan de oude. Soms ontwikkelen zich in de huid milia (kleine witte cystjes). Deze verdwijnen na verloop van tijd spontaan. De Diepe Chemische Peeling volgens Baker is niet geschikt voor donkere huidtypen, daar het effect op de pigmentatie later niet te voorspellen is. Bij dunne en/of droge huid zijn de resultaten beter dan bij dikke en/of vette huid.

Mogelijk complicaties
Alhoewel uw plastisch chirurg al het mogelijk zal doen om complicaties te vermijden, kunnen na elke medische behandeling onverwachte problemen ontstaan. Deze kunnen bestaan uit vertraagde genezing van de huid, ongunstige verkleuring van de huid, onvoldoende verbetering van de rimpels of littekenvorming.

Bij de Diepe Chemische Peeling kunnen hartkloppingen ontstaan, als de vloeistof te snel wordt aangebracht. Bij een correcte uitvoering van de chemische peelings volgens de daarvoor geldende regels is de kans op deze complicaties echter zeer gering.

Chemische Peelings Boven- en Onderlip volgens Baker (Phenol- Crotonolie).
Vaak ontstaan in boven- en onderlip storende verticale plooitjes en rimpels, terwijl de rest van het gelaat nog gaaf en rimpelloos is. Deze plooitjes worden wel eens “smokers lines” genoemd, daar ze vaak bij rokers voorkomen. Ze kunnen echter ook bij niet-rokers voorkomen. Vaak heeft dit te maken met het feit dat men bij spreken en eten een bepaalde mimiek heeft waarbij de spieren rond de mond samentrekken en de plooitjes in de huid sneller ontstaan. Een veel voorkomende klacht is dat de lippenstift in de plooitjes uitloopt voorbij het lippenrood.
Deze plooitjes en rimpels kunnen goed behandeld worden door middel van een lokale Diepe Chemische Peeling volgens Baker (Boven-, Onderlip en Kinstreek). De behandeling geschiedt poliklinisch met lichte sedatie. U krijgt vóór de behandeling een kalmeringstablet en een pijnstiller. De werkzame vloeistof wordt in 2 lagen op de huid van boven- en onderlip aangebracht.

Tijdens de behandeling heeft u geen pijn. Na de behandeling ontstaat een brandend gevoel waarvoor u pijnstillers krijgt. De huid wordt afgeplakt met pleisters waarmee u naar huis gaat. Gedurende 2 dagen blijven de pleisters zitten. Er zal zwelling rondom het behandelde gebied ontstaan en er kan wondvocht lekken. Het is belangrijk dat de pleisters goed blijven zitten. U kunt best gemalen voeding gebruiken en zo weinig mogelijk kauwen. Ook praten en lachten dient u in dit stadium zo veel mogelijk te vermijden. Na 2 dagen worden de pleisters verwijderd en krijgt u een antiseptische poeder welke u zelf 2maal daags op de wond dient aan te brengen. In dit stadium ziet de huid er lelijk uit. Er zijn kleuringen, resten dode huid, wondvocht en korsten. Dit is tijdelijk!

Na 2dagen dient u 2 maal daags wondhelende crème (Flammazine) op de huid aan te brengen. De korsten zullen dan geleidelijk loskomen en de nieuwe huid zal te voorschijn komen. U mag nooit krabben of ruw wrijven, daar hierdoor de nieuwe huid beschadigd wordt.
Na 7 à 10 dagen is de nieuwe huid genezen en moet u stoppen met Flammazine crème. U dient dan 3 maal daags vochtinbrengende crème (hydraterend) op de huid aan te brengen. De huid is strakker en gladder. De fijne rimpels verdwijnen volledig en de diepe rimpels worden veel minder diep.

De huid ziet er in het begin rood uit. Deze roodheid verdwijnt geleidelijk (ongeveer 2 à 3 maanden). U kunt de rode kleur maskeren met een bedekkende crème in de kleur die u wenst (Cover-Derm). Ook kunt u een crème gebruiken om de rode kleur sneller te doen verdwijnen.
Na het verdwijnen van de rode kleur, kan de nieuwe huid iets lichter van kleur zijn dan de oude huid. Indien er bruine vlekken zouden ontstaan (zeldzaam) zal uw plastisch chirurg hiervoor een speciale crème voorschrijven.

BACK