Buikhuidplastiek

Rimpelbuik – Vetschort:

Er kunnen twee verschillende vormen van problemen aanleiding zijn om een operatie aan de buikhuid te laten uitvoeren: een “rimpelbuik” of een “vetschort”.

 • Ten gevolge van zwangerschap of snelle gewichtstoename, wordt de buikhuid overmatig uitgerekt. Na de zwangerschap of na drastische vermagering kan slappe overtollige buikhuid overblijven. Hierdoor gaat de buik er lelijk uitzien (rimpelbuik). In ernstige gevallen kan de huid onder de overhangende plooi gaan smetten. Dit gebeurt vooral in de zomermaanden.
 • Personen in wiens familie overgewicht veel voorkomt of personen die fors in gewicht zijn toegenomen kunnen een zogenaamde “vetschort” krijgen. Dit betekent dat de buikhuid met onderliggend vet naar beneden gaat uitzakken. Hierdoor kunnen rugklachten en/of een slechte lichaamshouding ontstaan, waarvan weer last met lopen en sporten een gevolg kan zijn. Tevens kunnen problemen ontstaan bij het kopen van kleding.

In beide gevallen kunnen ook de buikspieren uitgerekt zijn, waardoor de buik nog meer naar voren gaat hangen. Door buikspieroefeningen en gymnastiek wordt de spierwand steviger doch de gerimpelde huid of de vetschort zullen weinig of niet veranderen.

De gang van zaken:
In de regel vindt de operatie plaats tijdens een opname in de Reinaert Kliniek van 1 of 2 nachten. Zodra de arts heeft besloten dat u voor een operatie in aanmerking komt, kunt u zich laten inschrijven bij de receptie. Indien mogelijk wordt meteen met u afgesproken op welke datum de ingreep zal plaatsvinden. Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • De operatie vindt plaats onder volledige narcose. Het is daarom noodzakelijk dat u indien u ’s morgens geholpen wordt u nuchter naar de Reinaert Kliniek dient te komen. D.w.z. dat u vanaf 24.00 in de nacht voorafgaande aan de operatie niet meer mag eten, drinken en roken. Indien u ’s middags geholpen wordt mag u tot 07.00 uur een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten en geen koffie).
 • Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.

Voor de operatie:

 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.
 • Om ervoor te zorgen dat de doorbloeding van uw huid zo optimaal mogelijk is op de dag van de ingreep wordt u verzocht gedurende 3 maanden voor de ingreep volledig te stoppen met roken.

De operatie:
Om later littekens zo goed mogelijk te kunnen verbergen, wordt de snede net boven de liesplooi en boven het schaambeen gemaakt. Daarbij komt nog een kleine cirkelvormige snede rond de navel. De buikhuid wordt tijdens de operatie volledig losgemaakt van de spierlaag tot bij de ribbenboog. Daarna wordt alle overtollige huid en/of vet onderaan verwijderd. Zo nodig wordt de spierwand verstevigd door middel van spierhechtingen. De buikhuid wordt naar beneden toe opgespannen en weer vastgehecht. De navel komt door een nieuwe opening weer naar buiten.

Na de operatie:

 • Na de operatie is de buik verbonden met een strakke elastische band. Deze dient u zelf aan te schaffen (u kunt deze in de Reinaert Kliniek kopen) en op de dag van de ingreep mee te nemen. Deze dient gedurende 4 weken dag en nacht gedragen te worden en daarna nog 2 weken gedurende de dag.
 • Er komen enkele slangetjes naar buiten (drains) om eventueel wondvocht en bloed weg te zuigen.
 • U dient 5 dagen bedrust te houden en de dijen enigszins opgetrokken.
 • Indien de spierwand niet gehecht is, dient u 3 dagen bedrust te houden.
 • Tijdens deze bedrust krijgt u injecties tegen trombose. • Vanaf de 6e (of de 4e) dag begint u weer voorzichtig korte afstanden te lopen in licht voorovergebogen houding.
 • Thuis dient u verder te rusten. U mag beslist niet tillen of lichamelijk inspannend werk doen. U mag korte afstanden lopen en eventueel zittend werk doen.
 • 2 weken na de operatie wordt de wond door de specialist bekeken, worden eventuele hechtingen losgeknipt en nieuwe hechtpleisters geplakt.
 • Daarna mag u thuis kleine werkzaamheden doen. •    Na 6 weken mag u zeer geleidelijk alles doen, ook sport en zwaar lichamelijk werk.

Resultaten:
De resultaten van de buikhuidplastiek zijn meestal bevredigend. Eventuele kleine plooitjes in de huid van de onderbuik verdwijnen spontaan. Het verschil is soms dermate groot dat bij vele patiënten hun verwachtingen worden overtroffen. Zeer belangrijk is echter te weten dat er ook littekens ontstaan. Daar de huid vrij strak wordt aangespannen zullen de littekens niet bij iedereen even fraai worden. Soms kunnen ze breed en bobbelig worden. Daar de littekens echter zeer laag worden geplaatst (net boven de liesplooi) kunnen ze gemakkelijk bedekt worden, zodat weinig patiënten er moeite mee hebben. Na de wondgenezing krijgt u een speciale littekenpleister om de littekens sneller te doen verdwijnen.

Mogelijke complicaties:
Alhoewel de plastisch chirurg zijn uiterste best zal doen complicaties te vermijden, kunnen deze zich na elke operatie voordoen.
De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Vetnecrose (afstoten van vet onder de huid). Dit komt vooral voor bij zeer dikke patiënten. De bloedcirculatie in een dikke vetlaag is erg zwak, zodat gedeelten van het vet kunnen afstoten. In sommige gevallen kan dit leiden tot infectie en opengaan van de wond. In andere gevallen is drainage (een kunststof buisje wordt in de wond gebracht waardoor bloed en ander wondvocht naar buiten kan afvloeien) en toedienen van antibiotica nodig.
 • Bloeduitstorting treedt zelden op.
 • Vertraagde wondgenezing kan optreden bij patiënten met suikerziekte en bij zeer dikke patiënten of door te snel bewegen en/of hervatten van werkzaamheden.
 • Littekenhypertrofie (het ontstaan van dikke en bobbelige littekens) kan nooit van tevoren voorspeld of vermeden worden. In ernstige gevallen kan inspuiten met medicijnen of het toepassen van een littekencorrectie na 1 jaar nodig zijn.

Begeleiding:
Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de operatie op de afdeling bij u aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings
  indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK