Borstlift

Algemeen:
Meestal als gevolg van een zwangerschap, het geven van borstvoeding of na fors vermageren, kunnen de borsten gaan hangen, slap of plat worden. Hierdoor kan tevens de cup te klein worden. Het is moeilijk te bepalen wat de normale of ideale grootte van de borst is. Dit hangt sterk af van de lichaamsbouw en de persoonlijke voorkeur van de vrouw. In Europa wordt bij een normale lichaamsbouw over het algemeen een B-cup als normaal beschouwd, doch vele vrouwen zullen zich prettiger voelen met een C-cup. Te kleine en te slappe borsten geven nooit medische en/of lichamelijke klachten. Wel kunnen ze psychische en emotionele klachten veroorzaken. Er kan een gevoel van “minder vrouw zijn” en een minderwaardigheidsgevoel ontstaan, waardoor de vrouw zich kan gaan isoleren. Vooral in de zomer kan dit sterk tot uiting komen. Het liften of steviger maken van de borsten wordt dan ook beschouwd als een cosmetische of esthetische ingreep die niet noodzakelijk is.

Voorbereiding:

 • Zorg voor voldoende nachtrust in de nacht voor de operatie.
 • Als u ’s morgens in onze kliniek geholpen wordt dient u nuchter te zijn. D.w.z. dat u vanaf 24.00 uur in de nacht voorafgaande aan de operatie niet meer mag eten, drinken en roken.
 • Als u ’s middags in onze kliniek geholpen wordt, mag u ’s morgens tot 07.00 uur nog een licht ontbijt gebruiken. D.w.z. een droog beschuitje met thee, water of appelsap (geen melkproducten). Een klein slokje water om medicijnen in te nemen of tanden te poetsen is toegestaan.
 • Houdt u zich voor, tijdens en na de operatie zo veel mogelijk aan de aanwijzingen van het aanwezige deskundige team die voor u het verblijf in de kliniek zo aangenaam mogelijk maken. Aarzel niet om vragen te stellen. Geef eventuele bijzonderheden (bijvoorbeeld koorts, verkoudheid of wondjes) op de dag voor de ingreep aan ons door.
 • Het is aan te bevelen om iemand mee te nemen die u later op de dag ook weer naar huis kan brengen.

Voor de operatie:

 • Het is van belang dat u de plastisch chirurg op de hoogte stelt van eventuele vroeger doorgemaakte ziekten en/of de medicatie die u op het moment gebruikt.
 • Het gebruik van antistollingstabletten of medicijnen die invloed hebben op de bloedingstijd (bijvoorbeeld Aspirine, Acetylsalicylzuur, Acetosal, Voltaren, Diclofenac, Brufen, Nurofen, Naproxen, Naprosine) dient u minstens 1 week voor de operatie te stoppen.
 • Om ervoor te zorgen dat de doorbloeding van uw huid zo optimaal mogelijk is op de dag van de ingreep wordt u verzocht gedurende 6 weken van tevoren te stoppen met roken of dit zeer sterk te beperken.

De operatie:
Het corrigeren van te slappe borsten gebeurt door middel van een borstlift. In sommige gevallen is er te weinig eigen borstweefsel aanwezig, zodat de borstlift gecombineerd wordt met een borstvergroting.

Er zijn verschillende vormen van een borstlift:

 • Als de borsten niet zo heel erg slap zijn, kan worden volstaan met het opspannen van de huid rondom de tepelhof. In dit geval krijgt u alleen een litteken aan de rand van de tepelhof. De hechtingen worden onderhuids geplaatst, zodat het litteken op de lange duur vrijwel niet meer opvalt. Dit wordt een areolaire ptosiscorrectie genoemd. Deze ingreep kan ook gecombineerd worden met een borstvergroting. Er wordt dan een prothese achter het borstweefsel of achter de borstspier geplaatst.
 • Als de borst erg slap is, wordt er een andere vorm van borstlift gebruikt, de ptosiscorrectie. In dit geval wordt er huid zowel rondom de tepel als tussen de tepel en de plooi onder de borst verwijderd. In sommige gevallen wordt er ook huid in de plooi onder de borst zelf weggehaald. Na het verwijderen van de huid wordt het resterende borstweefsel opgespannen en zonodig aan de borstspier of aan de rib vastgemaakt. De littekens komen dan rondom de tepelhof, in een verticale lijn tussen de tepel en de plooi onder de borst en tenslotte in de plooi zelf te liggen. Deze ingreep kan eveneens gecombineerd worden met een borstvergroting. Alle wonden worden met onderhuidse hechtingen gesloten. Om het resterende bloed en wondvocht weg te zuigen, wordt een zuigslangetje (drain) aangebracht. Direct na de operatie krijgt u een goed passende BH aan. Deze dient u zelf aan te schaffen (u kunt deze ook in de Reinaert Kliniek kopen) en op de dag van de ingreep mee te nemen.

Bij een geringe borstlift kunt u ’s avonds de kliniek weer verlaten. Bij meer uitgebreidere vormen van borstlift kan het zijn dat u 1 of 2 nachten in de kliniek moet blijven. De dag na de operatie mag u rondlopen. De eerste 2 weken na de operatie dient u streng te rusten en de volgende instructies op te volgen:

 • Niet tillen of bukken
 • Bovenarmen niet omhoog reiken
 • Slapen op de rug met 2 kussens
 • Niet op de zij of op de buik slapen
 • BH dag en nacht aanhouden
 • Niet rennen, fietsen of andere sportactiviteiten beoefenen
 • Wandelen en geringe bewegingen met de armen zijn wel toegestaan

Na 2 weken mag u geleidelijk beginnen met kleine werkzaamheden en mag u weer autorijden, op voorwaarde dat alle wonden genezen zijn. Na 4 weken mag u weer zonder BH slapen, ook op de zij of op de buik. Na 6 weken mag u weer rennen, fietsen en andere sportactiviteiten en werkzaamheden hervatten.

Resultaten:
Over het algemeen zult u vrij snel de gunstige effecten van de borstlift ondervinden. De borst ziet er steviger uit en is fraaier van vorm. Daarnaast zijn enkele punten van belang om te weten:

 • Nu de nieuwe borsten een fraaiere vorm hebben en ook steviger zijn, is het belangrijk dit zo lang mogelijk te handhaven. Hiervoor is het belangrijk om bij alle sportactiviteiten waarbij u veel beweegt een stevige BH te dragen. Indien u dit niet doet, kunnen de borsten weer geleidelijk aan gaan zakken.
 • Hoe de littekens er uiteindelijk uit komen te zien, verschilt er van persoon tot persoon. Om een zo mooi mogelijk litteken te verkrijgen, zal de plastisch chirurg de huid onderhuids hechten. Desondanks kunnen bij sommige patiënten dikke hobbelige littekens ontstaan. Bij iedere borstlift zijn de littekens in het begin roze en verbleken geleidelijk gedurende het eerste jaar. Het is belangrijk te weten dat de littekens nooit volledig onzichtbaar zullen worden. Zonodig kunnen opvallende littekens later gecorrigeerd of behandeld worden met speciale littekenpleisters.
 • De plastisch chirurg zal altijd probereren beide borsten precies gelijk van vorm en grootte te maken. Kleine verschillen kunnen echter altijd ontstaan. Een gering verschil tussen rechter en linker borst komt bij vrijwel iedere vrouw voor.
 • Het is van groot belang te weten dat slap borstweefsel niet steviger zal worden. De plastisch chirurg kan het weefsel wel hechten, maar de structuur van het weefsel kan hij niet veranderen. Bij mensen met zeer slap borstweefsel zal de borst de jaren na de operatie sneller weer uitzakken. Dit wil dus niet zeggen dat de operatie niet goed is uitgevoerd.

 

Mogelijke complicaties:
Ondanks het feit dat de plastisch chirurg zijn uiterste best doet om complicaties te vermijden, kunnen deze zich, zoals bij elke operatie, toch voordoen. Voorkomende complicaties zijn: infecties, bloeduitstortingen en een slechte wondgenezing. Door deze complicatie kan het eindresultaat in negatieve zin beïnvloed worden. Daarnaast zijn er een aantal specifieke complicaties die na een borstlift op kunnen treden:

 • Indien de bloedvoorziening van de tepel vertraagd of bemoeilijkst is (bijvoorbeeld door het niet stoppen met roken), kan een gedeelte van de tepel afsterven. De plastisch chirurg zal, nadat hij de dode huid verwijderd heeft, zonodig nieuwe huid aanbrengen of een correctie uitvoeren.
 • De kans op een infectie is bij een borstlift relatief klein. Indien het eigen borstweefsel veel vetweefsel bevat, is de kans op infectie en vetnecrose groter. Vetnecrose is het gedeeltelijk afsterven van vetcellen door gebrek aan bloedcirculatie. Hierdoor kan ook de wond opengaan of traag genezen.
 • Tenslotte kan het voorkomen dat een patiënt van nature zeer slap borstweefsel heeft. Hierdoor kan zelfs vrij snel na de operatie ook de nieuwe borst weer doorzakken en slapper worden. Hoewel ook hier operatief iets aan gedaan kan worden, kan de plastisch chirurg geen volledige garanties geven.

Begeleiding:

 • Het is mogelijk dat 1 begeleider meegaat op de dag van de operatie. Deze begeleidende persoon mag direct na de ingreep op de uitslaapzaal aanwezig zijn.

Overige informatie:

 • Trek makkelijke kleding aan. U krijgt van ons een OK-hemd aan voor de operatie.
 • Het is mogelijk kleding op te bergen in een afsluitbare kast.
 • Op de dag van de operatie mag u geen nagellak of make-up gebruiken. Het is raadzaam om sieraden thuis te laten en piercings indien mogelijk te verwijderen.
 • Als er bijzonderheden zijn op de dag van de operatie (bijvoorbeeld koorts), geef dit dan vooraf door aan de arts.
 • Na de operatie kunt u niet zelf terugrijden naar huis! Laat u door iemand ophalen.
BACK