Behandelingen plastische chirurgie

Over plastische chirurgie

Plastische chirurgieDe plastische chirurgie (officieel: plastische en reconstructieve chirurgie) houdt zich bezig met het door weefselverplaatsing (plastiek) corrigeren of herstellen van bepaalde organen, die door ongeval of ziekte beschadigd of verloren gegaan zijn, of een aangeboren defect vertonen. Vrijwel alle lichaamsdelen behoren tot het werkterrein van de moderne plastisch chirurg. Het zijn speciaal de plastische reconstructies en correcties van huid en slijmvliezen van het hoofd-halsgebied, borst, buik, handen en geslachtsorganen, die min of meer specifiek tot het specialisme worden gerekend. Een aantal wetenswaardigheden onder elkaar:

  • Soms staat verbetering van de anatomische vorm sterk op de voorgrond (borstcorrecties), soms die van de functie (transplantatie pezen in de hand), soms beide (geslachtsveranderende ingrepen aan de geslachtsorganen).
  • In de Reinaert Kliniek wordt vooral de correctieve chirurgie ook wel esthetische of cosmetische chirurgie genoemd, uitgeoefend.
  • Hoewel de uitrusting van onze kliniek het uitvoeren van het grootste deel van de plastische chirurgie toelaat, wordt de keus van wat de kliniek aanbiedt, beperkt door wat in dagverpleging gedaan kan worden.
  • Het betreffen zowel poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving als operaties onder narcose in dagverpleging.
  • Tijdens het spreekuur krijgt de cliënt uitgebreide voorlichting over de operatie en alles wat daarmee samenhangt.
  • Als besloten wordt tot opereren wordt daar een aparte afspraak voor gemaakt.
  • Operaties onder plaatselijke verdoving kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden gedaan. Operaties onder narcose gebeuren steeds in dagverpleging.
BACK