Trommelvliesbuisjes

Om goed te horen moeten trommelvlies en gehoorbeentjes goed kunnen trillen. Dit kan alleen als er lucht in het middenoor zit. Deze lucht wordt continu door het slijmvlies van het middenoor opgenomen: geresorbeerd. Om die reden moet steeds lucht wordt aangevoerd. Dit gebeurt door een buisvormige verbinding tussen middenoor en neuskeelholte, de buis van Eustachius.

Door allerlei oorzaken kan de functie van de buis van Eustachius worden belemmerd. Bij kinderen is dit vaak een vergrote of ontstoken neusamandel, bij volwassenen verkoudheid, allergie, scheef neustussenschot of gezwel in de neus-keelholte. Bij een grote groep patiënten wordt geen oorzaak gevonden.

Als de buis niet goed functioneert ontstaat er eerst onderdruk en later vochtophoping in het middenoor. Het resultaat is gehoorverlies en een grotere kans op oorontsteking.

Het gehoorverlies is hinderlijk en bij kinderen kan dit op langere termijn spraaktaalstoornissen en stoornissen in de overige ontwikkeling geven. Als behandeling van genoemde oorzaken geen verbetering geeft of als er geen oorzaak gevonden wordt, kan er een trommelvliesbuisje geplaatst worden. Bij kinderen meestal dubbelzijdig.

Kinderen:
Het kind komt s’ochtend vroeg, nuchter naar de kliniek. De verdoving vindt plaats met een kapje op de neus en mond. Hierbij is een van de ouders aanwezig. Als het kind slaapt gaat de ouder alvast naar de uitslaapruimte. Tien minuten later krijgen de ouders het kind weer terug.

Bij de operatie wordt met behulp van de microscoop via een klein sneetje in het trommelvlies, na eventueel wegzuigen van vocht, een buisje geplaatst. Soms wordt tevens de neusamandel verwijderd. (zie Neus- en keelamandelen bij kinderen) In beide gevallen heeft het kind geen pijn. Na enkele uren observatie kan het kind mee naar huis.

Soms komt er weinig bloed uit het oor of enig vocht. Dat mag enige dagen. Het kind hoort direct weer goed. De buisjes blijven een klein jaar zitten en al die tijd zijn er in de regel geen klachten. Bij opnieuw slecht horen, oorontstekingen, oorpijn of loopoor langer dan een week is poliklinische controle nodig.

Volwassenen:
Bij volwassenen en grotere kinderen vindt de operatie onder plaatselijke verdoving plaats. De patient hoeft niet nuchter te zijn. Eerst wordt het oor verdoofd met een spray in het oor. Er wordt een watje in het oor gedaan om de druppels op hun plaats te houden. Na een kwartier is het oor verdoofd. De verdere procedure is hetzelfde als bij kinderen. Soms wordt de operatie gecombineerd met een kijkje in de neus-keelholte ter uitsluiting van oorzaken in de nabijheid van de uitvoergang van de buis van Eustachius

BACK