Gehooronderzoek (Audiometrie)

Audiometrie verschaft uw KNO-arts aanvullende informatie over uw gehoor. Het is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Bij de toonaudiometrie wordt via een koptelefoon, die de oren geheel afsluit, tonen hoorbaar gemaakt. Bij elke toonhoogte wordt het laagst mogelijke hoorbare volume bepaald. Aan elk oor worden zes verschillende toonhoogten op deze manier getest. Het onderzoek duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en wordt meestal aan beide oren uitgevoerd.

Bij spraakaudiometrie worden op de zelfde manier woorden in plaats van tonen aan het oor aangeboden. Het is de bedoeling dat u de woorden precies naspreekt zoals u ze verstaat. De test duurt iets langer, 15 tot 20 minuten. De meetresultaten worden o.a. gebruikt bij het aanmeten van een hoortoestel.

De audiometrie kan aangevuld worden met een impedantiemeting. Deze test verschaft uw KNO-arts nadere informatie over de toestand van het trommelvlies en de gehoorbeentjesketen en kan aantonen of zich vocht in het middenoor bevind. Deze test kan ook bij kleinere kinderen worden uitgevoerd. Met een zacht rubber dopje wordt de gehoorgang gedurende 10 seconden afgesloten en een (automatische) meting uitgevoerd. Tijdens de meting wordt de luchtdruk in de gehoorgang een weinig gevarieerd.

De onderzoeken zijn niet pijnlijk. Na afloop van het onderzoek bespreekt de KNO-arts de resultaten met u en de invloed die deze op de behandeling kunnen hebben.

BACK