Behandelingen KNO


Over KNO

De KNO betreft belangrijke lichaamsfuncties als praten en slikken. Voor twee belangrijke zintuigen: reuk en gehoor, kunt u ook bij de KNO-arts terecht. De KNO arts behandelt naast ontstekingen van keel, neus of oren ook functieverlies.

Keel:
De meest voorkomende KNO-infectie is keelamandelontsteking, ofwel tonsillitis. Als u per seizoen meerdere malen keelontstekingen hebt, kan uw huisarts u verwijzen voor keelamandelen pellen (tonsillectomie).
Ook voor stemklachten als heesheid, een drukgevoel/ pijn diep in de keel of slikklachten kan uw huisarts u naar de KNO-arts verwijzen.
Neus:
Neusverstopping kan verschillende oorzaken hebben, zoals een allergie, scheef neustussenschot of neuspoliepen. De KNO-arts onderzoekt de oorzaak en stelt een behandeling voor. Ook bijholteontstekingen (sinusitis) worden door de KNO-arts behandeld. U wordt verwezen als u meerdere malen bijholteontsteking hebt gehad.
Oor:
De KNO-artsen behandelen alle voorkomende aandoeningen aan het oor. Bij kinderen komt soms ophoping van vocht achter de trommelvliezen voor. De aandoening kan verholpen worden door buisjes in de trommelvliezen te plaatsen. Tegenwoordig kunnen kinderen met buisjes in de oren gewoon zwemmen, als ze dat willen. Naast de buisjes zijn er ook de zogeheten T-buisjes. Deze worden geplaatst wanneer de gewone buisjes niet lang genoeg blijven zitten.
Gehoorverlies bij ouderen kan steeds beter worden opgevangen met behulp van de nieuwe typen hoortoestellen. Soms is het nodig dat u na het bezoek aan de audicien nog het oordeel krijgt van de KNO-arts.

.

BACK