Behandelingen algemene chirurgie

Over algemene chirurgie

De chirurgie is het moederspecialisme van alle snijdende vakken. Dat houdt in dat alle overige snijdende vakken zich hieruit ontwikkeld hebben. Ook in de dagelijkse praktijk speelt de chirurgie een hoofdrol, immers de spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen vallen onder verantwoordelijkheid van en worden bemand door chirurgen. Die spoedeisende hulpafdeling zult u in de Reinaert Kliniek niet vinden maar de uitrusting van onze kliniek laat het uitvoeren van een groot deel van de algemene chirurgie toe.

Een aantal wetenswaardigheden onder elkaar:

Het betreffen zowel poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving als operaties onder narcose. Kleine ingrepen zoals nagelextracties, verwijderen kleine gezwellen en behandeling aambeien kunnen tijdens het polispreekuur worden uitgevoerd. Grotere operaties zoals liesbreuken, navelbreuken of galblaasverwijdering gebeuren in dagverpleging of, indien nodig, met klinische overnachting.

BACK